Thứ Năm, tháng 2 14, 2013

* Valentine's

Viết hòa cùng với Huỳnh Minh Lệ trên Cường Để (org).

Ảnh HX.

Huỳnh Minh Lệ:
"Sao không về Lễ Tình Nhân?
Để hai con tim ở gần nhau hơn.
Để anh không nhớ tay thon,
Thành con vượn hú đầu non mỗi chiều"HML.locbach:
"Anh không về nỗi quạnh hiu,
Quây em quanh mãi buồn ơi là buồn.
Trông người mình thấy cô đơn,
Trông bờ tóc rối,vết son phai dần."