Chủ Nhật, tháng 2 03, 2013

* Không bài

Chợ Xuân

Hôm nay chưa có bài đăng,
Vò đầu,vuốt trán,lăng xăng tìm lời.
Nếu bạn có đọc sẽ cười,
Lúc này đầy ắp,thịt nhừ kho tiêu.
Tất niên tấp nập gọi kêu,
Không tập hợp ý,nồi niêu rã rời.
Quý bạn ơi đừng có cười!
Trước và sau Tết viết bài khổ ghê.
Nhiều bia rượu lắm cà kê,
Mỉm cười lấy lệ đề huề vui nghen.