Thứ Bảy, tháng 2 23, 2013

* Nụ xuân

Ảnh Internet
Nét xuân tươi,
Xinh hơn cả chùm hoa em giữ,
Đưa hẳn  về phía tôi ,
Không ngần ngại.

Tôi bối rối,đúng hơn là ái ngại.
Trước thềm xuân,
Không còn phải là ngưỡng cửa lớn nữa,
Của đời mình.

Dậy lòng vì chút nắng xuân,
Đến rồi chợt biến bởi vùng mây thưa,
Cùng hương xuân của đầu mùa,
Giữ cho hoa cỏ trêu đùa thời gian.