Thứ Bảy, tháng 2 16, 2013

* Hay hay
Tỉnh rượu,
Thức dậy sớm sáng nay,
Đọc email K.L...
Có cái gì đây...hay hay.

Như lại được say,
Chút mem còn lại,
Tận cùng của ly,
Nào biết mấy khi...

Nghe như hờn dỗi,
Như mình có lỗi,
Như anh bối rối,
Em nào có hay!


Tỉnh rượu,
...ngủ chút nữa đây,
Môi mắt còn cay,
Quanh ta từng giây,
Chờ nhau tình gầy!