Thứ Sáu, tháng 2 08, 2013

* Mơ hồ
Nhìn em trong giấc ngủ mê,
Ta mang bút họa vần thơ lạc loài.
Xuân đến thôi,xuân rồi trôi,
Mơ hồ, ảo mộng ,sao vui ,mơ hồ!

Đời còn vùi đắm trong mê,
Còn say ân ái còn tê tái đời.
Nhìn em ngủ giấc buông xuôi,
Mơ hồ gió thoảng sương phai cơ hồ!