Thứ Tư, tháng 2 20, 2013

* Cùng với Lê Khánh Luận trên HX. :Hoa bìm bìm

Lê Khánh Luận:

"Mùa xuân hoa rắc phấn
Đóa bìm bìm trinh nguyên
Nở nụ cười tím biếc
Bên cửa sổ soi nghiêng"LKL.

                                                                             Ảnh Hương Xưa.



locbach: 

"Xuân về hoa khoe sắc,
Thắm đượm nhiều mối duyên,
Gái trai dòng thanh tú,
Sum vầy cõi thần tiên"BXL