Thứ Hai, tháng 2 18, 2013

* Một mai

Ảnh Xứ Nẫu.

Một mai... mai mốt tuổi già,
Lưng còng,gối mỏi,mắt nhòa,tay cong.
Một mai bèo nổi lạc dòng,
Thuyền không người lái giữa lòng sông sâu.
Một mai mình biết về đâu!
Không đi,không đứng,không ngồi,biếng ăn.
Một mai buông bỏ chiếu chăn,
Quơ tay đâu nữa tìm vùng eo thon.
Một mai biển đảo không còn,
Giặc vào cướp hết ai còn lòng lo.
Một mai chỉ dấu bản đồ,
Mờ đi theo trận gió to quét dần.
Một mai vua Việt không cần,
Còn ai biết đến giữa dòng nước trôi.
Phận nước tôi cứ mãi trôi,
Về chung mẫu số của thời Hán bang.