Thứ Tư, tháng 2 13, 2013

* Xin lễ đầu năm


Đầu năm em xin lễ,
Trong dáng dấp trang nghiêm,
Hương nhan thơm lan rộng,
Môi khấn mắt lim dim.

Cầu xin gì em hỡi!
Cho cuộc tình ổn yên!
Cho bao nhiêu khốn khó!
Thôi không còn nhiễu nhương.

Phải vậy không em hỡi!
Cho lòng anh niềm vui,
Qua rồi đêm ba mươi,
Cho sức xuân mãi tươi.

Cho tình mình sinh sôi.
Cho ái ân viên mãn,
Trong  phận đời buồn vui,
Chỉ và chỉ em thôi.Cầu xin gì nữa em!
Bóng xế ngã bên thềm,
Nhìn chiều tím con tim,
Quạnh hiu giăng lối tìm.