Thứ Sáu, tháng 9 14, 2012

* Sao nỡ.


Cuộc sống thật ngắn ngủi,
Thời gian chúng ta có,
Chẳng được là bao nhiêu,
Trăm năm ư ! nào biết?

Sao nỡ đành quay lưng,
Cho thêm nhiều chua xót,


Còn lời yêu xưa ngọt,
Vì dỗi hờn dối nhau...

Thật lòng đi nghen bạn,
Quên hết giận buồn đi,
Đời đẹp có mấy khi,
Sao nỡ đành quay mặt.

Yêu thương nhau bạn nhé!
Thảnh thơi hỡi bạn ơi!
Gian khổ trải qua rồi,
Mình còn chút này thôi...