Thứ Hai, tháng 9 24, 2012

* Hàn Mặc Tử.

Hàn Mặc Tử tuổi đủ trăm,
Dẫu trăm năm nữa thơ anh mãi truyền,
Yêu thiên nhiên giữ trăng duyên,
Đa đoan tình ái lời nguyền xiết đau.
Vẫy tay rời lệ thấm sâu,
Nhớ người ta nhớ giọt sầu chén thơ.
Quy Nhơn (*) biển sóng reo bờ,
Ru người trường giấc mộng mơ trên ngàn.

Ghi chú:(*) Núi Ghềnh Ráng,TP Quy Nhơn nơi có ngôi mộ của Nhà thơ Hàn Mặc Tử.