Thứ Tư, tháng 9 19, 2012

* Lỡ rồi 04.

Lỡ rồi,
Em ơi,
Tình nhẹ,
Như sương.

Vết loang,
Trên đường,
Vết thẹo,
Trong ta.

Dáng nhỏ,
Hương hoa,
Em đã,
Cho ta.

Một thoáng,
Niềm đau,
Giữ để,
Còn nhau.

Có như,
Dã tràng,
Sóng vỗ,
Cuốn đi.

Một đời,
Buồn chi,
Xem như,
Lỡ vì...