Chủ Nhật, tháng 9 16, 2012

* Lầm.


Cùng tôi em đến nơi đây,
Bên phương trời mở dựng xây tình đầu.
Nào ai biết phận ngày sau!
Thương em tôi bé thơ ngây muôn phần,
Tôi đan tâm chuyện bao đồng,
Mối tình duyên đó,giữa dòng cuốn trôi.
Em bơ vơ chốn chợ đời,
Không nơi nương tựa,đâu người thân thương.


Dần lâu cũng có lời khuyên,
Nên tìm hướng mới,nên quên muộn phiền.
Em tôi hiền quá bao phen,
Nhớ tình duyên cũ dịu hiền lòng tôi.
Lòng tôi nay đã lạ rồi,
Công danh,tài lộc trong lời tôi thương.
Gieo trong em lắm đoạn trường,
Lầm tôi đốn mạt nhiễu nhương dạ nàng.