Thứ Ba, tháng 9 25, 2012

* Rồi Sợ Một Mình.

Rồi thì suýt nữa đã rồi,
Rồi thì suýt nữa mấy lời thơ say,
Sợ em quên chuốc men cay.
Sợ em mộng mị hao gầy nét hoa.
Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình.Cũng như em sợ một mình,
Ta đi tìm gã si tình của ta.
Nơi đâu có bóng chiều tà,
Nơi đó còn kẻ hát ca giữa trời.
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.