Thứ Ba, tháng 9 18, 2012

* Lỡ rồi 03.

Lỡ rồi em,
Áng mây đen,
Như bao phủ,
Ánh trăng đêm.
 
Lỡ rồi em,
Lệt đường bay,
Chim lạc hướng,
Biết đâu tìm?
Lỡ rồi em,
Nửa câu thơ,
Vần dang dở,
Bỡ ngỡ thêm.

Lỡ rồi em,
Rồi từ đó,
Tiếng chim ca,
Vắng bên thềm.

Lỡ rồi em,
Và nhịp tim...
Luôn day dứt
Trong bóng đêm