Thứ Bảy, tháng 9 22, 2012

* Gì.

Tôi có gì?
Khi chưa rời xứ sở.
Một lòng nhân,
Đánh mất tự bao giờ.
Những dối lừa,
Tự trọng bị bán mua.
Và sân hận,
Vẫn còn trong sâu thẳm .

Tôi thấy gì?
Ba mươi năm quay lại.
Một lòng tin,
Cũng giống tự bao giờ.
Còn lời ru,
Của tình nghĩa cũ xưa.
Như gắng gượng,
Phục hồi trong cần thiết.

Tôi mong gì?
Trên quê hương tôi nữa.
Một tấm lòng,
Tự trọng khôi phục mau.
Chuyện dân sinh,
Đã mai một thương đau.
Một đời mới,
Để cùng nhau bình sống.