Thứ Hai, tháng 9 03, 2012

* Ngày của Cha.


Hằng năm ngày này,
Tục Tây đã bày,
Là ngày của Bố,
Của đấng sinh thành.

Dày công dưỡng dục,
Khổ khó vì con,
Hiếu để vuông tròn,
Công cha,nghĩa mẹ,Mình còn ở xa,
Điện thoại hôm qua,
Không quà gì gởi,
Chỉ có tấm lòng.

Nhớ cha vô cùng,
Một lời thăm hỏi,
Sức khỏe cầu mong,
Vạn sự bình an.

Mạnh giỏi quanh năm,
Đầu tháng,ngày rằm,
Vẫn thường đi lễ,
Cầu lộc toàn gia.

Vui cửa vui nhà,
Đàn con,bầy cháu,
Quanh quẩn ông bà,
Ngập tràn hạnh phúc.