Thứ Năm, tháng 9 06, 2012

* Về.

Về quê  thăm lại biển xưa,
Tìm khung tuổi nhỏ nắng mưa chưa từng.
Bao năm rồi những dững dưng,
Niềm thương nhớ cũ có nhưng chưa đầy!

Hòn Sẹo


Nắm tay tôi kéo sợi dây,
Giăng ngang Hòn Sẹo (*) cho ngây ngất lòng.
Tựa vai mỏi mắt trời trông,
Sao ngày không thấy,sao mong đêm về...
Qua rồi sao những đam mê?
Gọi sương sương lạnh, gọi hè chang chang.
Ghi chú:(*) Một hòn đảo nhỏ sát với làng Vũng Nồm-Nhơn Lý-Qui Nhơn.