Chủ Nhật, tháng 9 09, 2012

* Lo

Đã một lần tôi đến Hạ Long,
Biển mênh mông đảo rải bao trùm,
Trời quang mây nhẹ sương thu nhẹ,
Trĩu nặng lòng tôi những ngờ trông.Đất nước mình đây đẹp lắm mà!
Nghìn năm thiên tạo đã ban cho,
Con Hồng cháu Lạc lưu truyền giữ,
Còn họa tồn vong,phải gắng lo...