Thứ Năm, tháng 9 20, 2012

* Lại Xuân 02.

Cây táo trước nhà lại trổ bông,
Như mùa Xuân nữa lại trong lòng,
Tôi đi trong nắng và gió nhẹ,
Phản phất hương thơm tự khóm hồng.

Anh đón Thu về giữa biển Đông,
Mờ sương,gió chướng vẫn bền lòng!


Cho quê hương đó, quê mình đó,
Giông tố qua thời thái bình mong.