Thứ Hai, tháng 9 10, 2012

* Khoai lang.

Khoai lang vỏ mỏng ruột bùi,
Giấc trưa nóng cháy chín mùi lòng nhau,
Khoai lang ruột tím vỏ nâu,
Buổi trưa ngon giấc cho nhau tình nồng.Đắp nương lập rẫy vun trồng,
Cho tươi hạnh phúc cho thông đôi bờ.
Mình nghèo tình sống với thơ,
Ngày vui ngày mát,đêm chờ trăng đêm.