Thứ Năm, tháng 9 13, 2012

* Biển động.

Biển Đông,
Sôi động,
Gió to,
Lồng lộng.

Biển động,
Phương Đông,
Sóng cao,
Lồng lộng.
Mưa lớn,
Thét gào,
Trời đất,
Ngán ngao.

Sấm sét,
Vang rền,
Dân Việt,
Bất an.

Đoàn Tàu,
Phương Bắc,
Theo sóng,
Vào Nam.

Bản chất,
Hung tàn,
Tàn ngư,
Đoạt đảo.

Biển dậy,
Ba đào,
Làm mồ,
Chôn giặc.