Thứ Ba, tháng 9 11, 2012

* Bờ vai.

Thon nhỏ đôi bờ vai,
Bên cây đời trĩu nặng,
Trong mơ tìm giọt nắng,
Đã tan rồi chiều qua.
 
Bờ vai em anh đã,
Nước mắt lần ra đi,
Bờ vai em anh đã,
Đắng cay nhìn chia ly.

Thương nhau níu bờ vai,
Còn nhau tiếng thở dài,
Bụi thời gian đọng lại,
Chờ phận người tàn phai.

Thon nhỏ đôi bờ vai,
Mong manh như tơ đời,
Đan trăm nghìn mấu gút,
Thắt bao lần tim tôi.