Thứ Bảy, tháng 9 15, 2012

* Phép lạ.


Nếu được có phép lạ,
Xin được trách Hóa công,
Sao Ngài cứ viễn vông,
Tạo thêm điều nghiệt ngã.Quê hương tôi mắc đọa,
Điều gì đã khiến xui?
Trong cảnh sống đìu hiu,
Chẳng vươn xa trông rộng.Nỏ Thần


Bốn nghìn năm dựng nước,
Bốn nghìn năm chịu nhược?
Sức ép từ Bắc phương,
Sức ép của bạo cuồng.

Tôi luôn tin phép lạ,
Là nổ lực toàn dân,
Là vũ khí tối tân (*),
Là hy sinh anh dũng.

Phép lạ Phù Đỗng Vương!
Phép lạ Nỏ Thần Cương!
Bạch Đằng Giang phép lạ!
Đâu biển Đông phép lạ?


 


Ghi chú (*) Vũ khí nguyên tử (theo tôi ngày nào VN. chưa có trong tay thứ vũ khí nguyên tử ngày đó họa xâm lăng vẫn còn đe dọa.).