Thứ Bảy, tháng 9 08, 2012

* Thứ 7.

Thứ bảy này,
Không dạo phố,
Trời giông tố,
Phải nằm nhà.

Thiệt sướng nghen!
Không dạo phố,
Trời giông tố,
Khỏi tốn tiền.


Không ưu phiền,
Thẻ tín dụng...
Không nợ lún,
Khỏi lo nhiều.

Mình mất việc,
Hẹp tiền tiêu,
Đừng nên kêu,
Dạo phố nhé!

Trời mưa gió,
Ngó cũng buồn,
Ở nhà luôn,
Chán chết thiệt.

Thôi thì mình,
Mang giấy viết,
Họa bài thơ,
Tình chơ vơ...