Thứ Sáu, tháng 9 07, 2012

* Thứ 6.

Thứ sáu đọc thơ,
"Em ngủ trên vai",(*)
Hương xưa gợi nhớ,
Cho nhau mộng dài.

Đọc thơ thứ sáu,
"Tiếng hát,tiếng hát",(*)

Ca sĩ Vũ Hoàng Yến (Melb.)


Thanh âm man mác,
Xôn xao lòng tôi.

Thứ sáu,thứ sáu,
Ngày làm việc cuối,
Tuần nữa trôi rồi,
Em ơi rong chơi.

Bên em,bên em,
Tiếng nhạc vang rền,
Nhịp bước thần tiên,
Ngây ngất niềm riêng.

Ghi chú:(*) Tựa đề 2 bài thơ mới đăng trên HuongXua.org của Văn Công Mỹ.