Thứ Sáu, tháng 9 21, 2012

* Buồn tênh.

Đã ba mươi bảy năm rồi,
Tôi luôn phân vân không hiểu,
Tại sao không cho dân nói?
Những lời trung thực dựng xây.

Tại sao buộc người câm nín?
Nhìn ai ngụy tạo quyền cao,
Tung hoành từng nhóm lợi ích,
Còn gì cuộc sống hiền dân .
Chỉ vì trí dân quá thấp?
Không nên để họ có quyền?
Nên là công dân hạng thấp?
Giặc đến đầu đạn,ngọn tên.

Bao đời diệt quân xâm lược,
Dân trí thấp, sao kiên cường?
Thanh bình tài nguyên sản nghiệp,
Trí dân thấp, sao biết hưởng ?

Thì xin gục đầu cam chịu?
Nếu không vào khám buồn tênh.