Thứ Sáu, tháng 8 30, 2019

* Tuổi già khiêu vũ

Bà ơi! Lại đây, lại đây,
Mình tập khiêu vũ đón ngày tình nhân.
Ra sàn biểu diễn khi cần,
Rằng mình cũng biết cái gần cái xa.
Ảnh fb.
Việc gì kia ở trong nhà,
Chuyện này ngoài ngõ tôi bà cùng vui.
Tập cho thật giỏi đi thôi,
Nhảy cho thật đẹp khiến người tài ganh.
Tập đi tập nữa cho rành,
Mình già siêng chút để dành... mấy khi.
Không như vũ sư Sơn Chi,(*)
Họ là chuyên nghiệp so bì được đâu.
Vui lắm bà...đời bể dâu,
Nay còn mai mất sắc màu thời gian.
Khiêu vũ...thể dục thanh sang,
Tay ôm mắt ngắm... hai đàng sẻ chia.
Theo nhạc, cảm xúc đê mê!
Điệu nhiều bước quá tứ bề nhớ không.
Có quên thì phăng cổ mông,
Vẫy thôi, thế đó đừng trông xa vời.
Đêm vũ trường nhạc chơi vơi!
Về khuya càng nhộn có tui dí bà...

 (*) Vũ sư Lê Sơn và Chi tại Melbourne.