Thứ Sáu, tháng 8 16, 2019

* Cuối tuần

Mưa chiều nay lai rai hoài chưa tạnh,
Không trong mưa mà cứ lạnh run người,
Trời mù sương mây giăng kín khắp nơi,
Ngồi nhà đợi nghe tin vui từ bên kia điện thoại.
Ảnh fb.bxl.
Và cuộc hẹn tối nay như mở lối,
Đêm vũ trường hương vị đượm sắc hương,
Cuộc truy hoan? không! Một sinh hoạt bình thường,
Xả áp lực sau cả tuần trong cật lực ...

Không nhậu được thông cảm nghen bạn đọc,
Khiêu vũ thôi và nghe hát cho vui,
Ở xứ này cuối tuần chỉ vẫy thôi,
Không nhộn nhịp như hằng đêm bên đấy!

Khi nghỉ hưu chắc thường đi về bên đấy,
Cùng anh em đánh chén tạc thù,
Kể nhau nghe thắm thoát những mùa thu,
Như nhảm nhí mà phì cười văng nước mắt...