Thứ Ba, tháng 8 27, 2019

* Kỳ Co của tôi

Nơi mà lúc còn bé
đã theo cha vung chài giăng lưới,
Bắt cá xương xương,
Con đối, suốt, cá dìa...
Ảnh fb.
55 năm qua
như lằn giông chớp đêm hè,
Cuộc thay đổi
nào ai mường tượng được!
Từ là nơi hoang vu
không thông đường ngại bước,
Đến bây giờ người muôn hướng
đổ về đây,
Nước trong xanh
biển sạch soi bóng mây,
Hương gió mát mặn mà
thanh tao lòng du khách!
Tiếng sóng vỗ đầu ghềnh
âm vang bao đời vẫn vậy,
Được hòa chung
rộn rã tiếng người,
Họ thì thầm cùng biển
thứ ngôn ngữ xa xôi,
Cần thăng tiến
phát họa nên chân trời mới,
Kỳ Co của tôi và
của người làng Nhơn Lý,
Nét bình thường
dung dị một góc thơ,
Đợi hừng đông
đoàn thuyền hướng xa bờ,
Tắm sóng biển khơi
mang về Kỳ Co câu chuyện lòng thiên lý...
Nơi mà lúc còn bé
đã theo cha vung chài giăng lưới,
Bắt cá xương xương,
con đối, suốt, cá dìa...
Khi mưa dầm
lúc nắng cháy sớm trưa,
Nào quan ngại
tay chèo đua dòng nước ngược.