Thứ Ba, tháng 8 20, 2019

* Vườn hoa Hương Cảng

Thế giới này!
Chưa ở nơi đâu có vườn hoa
đẹp như thế cả,
Hoa của tình yêu,
của tự do và dân chủ...
Ảnh fb. Ngô Đình Hải.
Hoa của lòng người,
Một vườn hoa
hương sắc đẹp rạng ngời ,
Mà phân bón
được gom từ hương vũ trụ.
Cho nhân loại gọi nhau
thêm lần tỉnh ngủ,
Thức để đi tìm
công lý cuộc đời,
Hong Kong
muốn được làm người!
Tại sao buộc họ chịu đời súc sinh?
Không đợi ai
ban thí cho mình,
Hạnh phúc cao quý
trong tình thế nhân.
Vườn hoa
trổ ở phương đông!