Thứ Năm, tháng 8 15, 2019

* Như quên

Nọ mây mù kia nắng trong,
Trên cao lắm nỗi khó lòng,
Dưới thấp phập phòng như bão,
Mắt hoa mơ hồ mờ ảo.
Ảnh fb.bxl. 
Cuối đông hôm qua mưa ráo,
Đất khô thiết nước hôm nay,
Em đi xuân này là mấy,
Lãng quên đâu chỉ tháng ngày!