Chủ Nhật, tháng 8 25, 2019

* Chiều chủ nhật

Chiều nay
lại giống hôm kia,
Mùa đông quằn quại
chưa lìa cực Nam...
Ảnh fb.bxl
Mưa dồn
ép gió lạnh thêm,
Rét như hôm ấy
vắng em quá buồn,
Chủ nhật ...
vùi trong cô đơn!
Ước như "Cat And Dog" (*)
được vờn vật nhau.

(*)Ngày rét mướt mưa to gió lớn.