Thứ Năm, tháng 8 29, 2019

* Cái tội làm thơ

Làm thơ cũng có tội sao?
Vẫy mà cô đọc bài nào cũng khen.
Mình lo sáng tác ngày đêm,
Nên quên cả lúc đến phiên trả bài...
Ảnh fb.
Thôi nghen cho nhỡ phen này,
Mong cô nương chút nhẹ tay tôi nhờ.
U70 tuổi dại khờ...
Nghỉ hưu kén việc làm thơ giải sầu.
Lâu lâu cũng bị điên đầu,
Tìm không ra chữ nhiều câu kẹt vần.
Cứ phân vân rồi phân vân...
Thời gian tích tắc đã gần quá khuya.
Nhìn cô giấc ngon phê phê,
Không đành đánh thức thôi huề nhau đi.
Hẹn mai mốt sẽ cấp kỳ,
Trả luôn bài khất hôm nì được chưa?
Cô không chịu tui đành thua,
Có đánh có nhéo má kia mông này.
Trịnh trọng thông báo cô hay,
Đau quá cớ sự của này lại teo.
Cô sẽ buồn cảnh chèo queo......!