Thứ Hai, tháng 8 26, 2019

* SPQN khóa 11 (72-74) hội ngộ

45 năm rời xa
trường Sư Phạm Quy Nhơn,
... Lặn lội khắp mọi miền,
Của 14 tỉnh trung phần Việt Nam,
Gần 600 con người khóa 11,
mang lương tâm chức nghiệp,
Ảnh fb.bxl .
Thi công không mệt mỏi,
Góp sức mình lo lắng cho đời...

Giờ thì hầu như
tất cả đã nghỉ hưu!
45 năm nhìn lại,
Kẻ còn người mất,
Sau cuộc chiến tương tàn thảm khốc,
Sau dãi dầu mưa nắng...

Chút còn lại hôm nay,
Tình đồng môn cùng nghiệp,
Mừng cho ngày hội ngộ,
Chúc cho
sức khoẻ của tất cả chứng ta,
Còn giữ được
những điều tốt đẹp nhất,
"Lương tâm chức nghiệp"!(*)
Mãi mãi bên mình!


 (*) "Luân lý chức nghiệp" cũng là tên của một môn học trong năm đầu tiên của SPQN trước 1975, mỗi tuần chỉ có 1 tiết nhưng vô cùng hữu ích! Lớp 4 chúng tôi được thầy Đồng (Thanh tra Sở học chánh Bình Định) hướng dẫn...cảm ơn thầy!