Thứ Tư, tháng 8 07, 2019

* Xin lỗi nụ cười

Xin lỗi em
nụ cười anh đánh mất,
Hai mươi năm đã từng
giữ bên mình,
Cũng hai mươi năm
anh đã vô tình,
Đành chấp nhận
theo một lần đổ vỡ!
Ảnh fb.
Xin lỗi em
nụ cười hiền bỡ ngỡ,
Của ngày đầu khuya khoắt
đến tìm nhau,
Của ngượng ngùng hạnh phúc
chẳng nên câu,
Của chung chịu
quanh lối mòn ghềnh thác!

Xin lỗi em
nụ cười hiền dịu mát,
Giúp đời nhau qua những
ải nhọc nhằn,
Có thiên đường hoang lạc
kiếp phù vân,
Có cay đắng
của ân tình tục lụy!

Xin lỗi em nụ cười hiền
mộng mị,
Anh phiêu lưu
đánh đổi lấy cho đời,
Cuộc si mê tình ái
cuộc nổi trôi,
Thật huyễn hoặc
muôn phần anh có lỗi!

Xin lỗi em nụ cười hiền
vô tội,
Trời ban cho
sao chịu mãi nghiệt oan,
Những khổ đau
tiền kiếp đổ về em,
Anh không thể lặng thinh
không cưu mang cái thể.

Xin lỗi em nụ cười hiền
...nhưng trễ,
Hai mươi năm
đã không giữ bên mình,
Cũng hai mươi năm
anh trong kiếp lưu linh,
Vẫn cứ nhớ
Cái xinh xinh cảm thọ!