Chủ Nhật, tháng 8 18, 2019

* Chia sẻ với Lê Tín Trung

Ảnh Lê Trung Tín.

"Bây giờ thời buổi lon, lu,
Học hành cho lắm cũng ngu như bò.
Lu cũng to, Lon cũng to,
Nếu phát minh nữa, xin cho vừa vừa..."


Ảnh fb.Nguyễn Thanh Hùng.
"Vừa vừa cho bằng cái nia,
Hay như cái thúng cống đưa qua Tàu,
Họ Tập thấy mặt âu sầu,
Ôi sao gái Việt học ngầu hơn ta,
Toàn là tiến sĩ Lu Nia!"
BXL.