Thứ Bảy, tháng 8 17, 2019

* Vài khúc ... Nắng mùa đông

* Nắng về
khá sớm hôm nay,
Đang giữa tháng tám
lúc này mùa đông.
North Sunshine. 
Đẩy lùi nhanh
những gió dông,
Hồng đào
nhiều cội nảy mầm khoe hoa.
Như xuân mới
đợi bên hè!

** Tự thiên địa
ngày mùa đông không nắng,
Nhiều năm qua
thời tiết quá dị thường,
Có khi
hạn nắng thường xuyên,
Có khi dẫm dã
mưa tuôn lụt lầy...
El Nino tại hại thay!