Thứ Hai, tháng 8 05, 2019

* Đôi khúc mùa đông

 Đêm giá lạnh
tưởng chừng hoa không nở,
Nhưng càng khuya
càng sống động tư bề,
Ảnh fb.
Âm vang tiếng nhạc đam mê,
Du dương vũ khúc
tìm về bên nhau,
Hương nồng say giữ dài lâu...

 Rồi hoa nở
giữa đêm đông giá lạnh,
Với niềm vui
phước hạnh đời người,
Phước ơn đức ban của Trời,
Hạnh nguồn vinh dự
tâm người hữu nhân,
Hoa rồi nở một tri ân!