Thứ Hai, tháng 8 12, 2019

* Tháng bảy

Đã cùng định
hướng đông tây,
Xoay nên vòng kín
cho ngày và đêm.
Ảnh fb.bxl.
Trữ tình
lãng mạn trăng suông,
Năng lượng khuếch tán muôn phương
mặt trời.
Mây bàng bạc
tính lã lơi,
Cũng có dày, mỏng...
không nơi cậy nhờ.
Đón rằm tháng bảy
ngày thơ...
Mối tình Ô thước
đôi bờ ngân giang.
Một huyền thoại
cuộc truy hoan,
Nghìn năm nhân thế
mãi còn nhắc như...
Cái éo le của thiên thư,
Mưa Ngâu nước mắt
tương tư vẻ sầu.
"Bất khả tư nghị" thâm sâu!
Yêu thương ... ái nghiệp
đời sau hẹn thề.
Còn vũ trụ, còn đam mê!