Thứ Ba, tháng 7 20, 2021

* Chích ngừa lần 2

Mũi thứ hai được chích sáng nay,(*)
Vui lắm… chờ mong 3 tháng rày,
Astrazeneca (*)… như lần trước,
Yên tâm du lịch sẵn sàng bay…
Ảnh fb bxl.
Hẹn rồi bên Mỹ và Canada,
Cả đến Quy Nhơn những lão già,
Đón đợi với nhau ta cùng Phượt,
Dung dăng dung dẻ chút nữa nha!!!
Thực là nhanh như mới hôm qua,
Còn bu quanh mẹ nay đã già,
Buồn vui thị kệ thôi không nhắc,
Việc ấy thường nghe cõi ta bà!
Mũi thứ hai vừa mới chích xong,
Như nghe yên ổn ở trong lòng,
… rồi ra cũng phải luôn thận trọng,
Môi trường CoVid nặng ngàn cân!

(*) Ngừa CoVid19 thường vaccine phải được chích 2 lần.
Bản tin trên Vietface TV sáng nay cho biết : Astrazeneca có thể bảo vệ cơ thể người đã chích đến suốt đời!