Thứ Ba, tháng 7 27, 2021

* Không công bằng

 Dốt nát, ôn dịch, ngoại xâm, …
Trăm thứ giặc thứ nào cũng ác,
Hơn tất cả giặc Tàu hung hãn nhất,
Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam.
Ảnh Internet.
Ngẫm nghĩ xem họ kế sát kề bên,
Biên giới, biển trời…phân cách, định tên,
Qua là đến, lại là về…trìu mến,
Thế mà mưu đồ muốn sáp nhập xoá tên!
Áp lực, răn đe, vũ khí đạn bom…,
Lấn ép được lượm cái gì vẫn lượm,
Nước ngọt, nước mặn, cỏ khô, đá sạn,
Cũng cướp dồn giành chiếm giật về.
Kể sao hết nỗi ê chề,
Mỗi thời một cảnh ủ ê khôn lường.
Xưa An Dương Vương có Nỏ thần giữ nước,
Nay Việt Nam tài khí có gì đâu?
Sớm hay muộn… cứ làm cá chuồn sâu,
Cũng như cóc ếch chui đầu rút cổ,
Sống như thế thế nhân phỉ nhổ,
Đâu hùng cường một dân tộc anh hùng!
Chi bằng phải làm rạng danh tiên tổ,
Giữ thanh bình muôn thuở dài lâu,
Nỏ Thần thời đại sắm mau (*),
Bảo vệ biển đất cả bầu trời xanh!
Phải có trong tay sức mạnh tinh anh để nói,
Lấy lại nguồn nước ngọt cho đồng bằng Nam bộ,
Lấy lại Hoàng Trường sa cho Việt tổ đồng bào,
Cho hoà bình công lý…đáng tự hào !

(*) Để bảo vệ đất nước Vn cần thiết phải có vũ khí hạt nhân mới đối xử công bằng được với  người Trung Hoa!
LHQ và các nước văn minh không thể giúp Vn giữ nước mãi mãi.