Thứ Hai, tháng 7 12, 2021

* Dần dà

 Buồn tênh 
ngắm bóng chiều tàn,
Sáng lên cao vút 
ngút ngàn về đâu?
Mất dần 
trong cõi thâm sâu,
Mịt mờ tầm mắt 
đêm thâu đấy là…
Chiều tan tác 
đêm bao la!
Ảnh fb bxl.
Dần dà 
cũng đã tối rồi,
Trong xe thấm lạnh 
nhắm ngồi chẳng yên.
Dần dà 
vệt sáng thay tên,
Rời xe về lại 
cái hiên riêng mình.
Dần dà 
rồi thích lặng thinh!