Thứ Tư, tháng 7 28, 2021

* Ngày mở lockdown 5

Ảnh fb bxl.

 Ngày đầu mở cửa 
lần 5,
Mình đi tìm phở 
ghé thăm Footscray …(*)
Thêm 
cà phê nóng Latee,(**)

Quán bên Chú Thể…(***)
đón ngày bình an.
Vui trong nắng đẹp 
dịu dàng,
Từng mảng mây mỏng 
giăng ngang lưng trời.
Không thể che kín 
nắng soi…

(*) tên của một khu phố thuộc miền Tây Melbourne có đông người Việt sinh sống.
(**) Cà phê pha theo kiểu Ý .
(***)Quán phở bò thơm ngon nhất Úc Châu.