Thứ Ba, tháng 7 13, 2021

* Tóc bạc

 Tóc đã bạc khi nào,
Sao như tớ không biết,
Mỗi lần nhìn nuối tiếc,
Ui thời gian lạnh lùng.
Ảnh Ngô Thanh Hùng.
Tóc càng trắng càng sung,
Vui cái vui phong trần,
Đừng ai quở tớ gân,
Cứ vui không ngại ngần…
Tóc tai là của mình,
Hết đen lại trắng xinh,
Tô thêm đẹp ngoại hình,
Vui cái vui nhân sinh…
Hôm nay trời có nắng,
Mà gió buốt từng cơn,
Tóc trắng tớ ra vườn,
Lạnh ngắt vô nhà luôn…
Tóc đã bạc khi nào,
Sao như tớ không hay,
Bởi gừng già càng cay,(*)
Tớ cứ ngây như say!

(*) Tục ngữ Vn.