Thứ Năm, tháng 7 22, 2021

* Ráng chiều mùa đông

 Ráng chiều 
giữa mùa đông!
Chân mây 
tỏa một vừng,
Ảnh fb bxl
Chói chang 
rồi tắt liệm,
Ngày đi vào 
đêm không…
Lặng lẽ 
giữa mùa đông,
Ta bước đi 
âm thầm,
Lánh xa 
vùng sương bạc,
Tìm 
hơi quen ấm lòng!
Ráng chiều 
ửng tây đông,
Sắc thắm 
môi chợt hồng,
Nơi ấy 
có buồn không?
Melbourne sương 
chờ mong!