Chủ Nhật, tháng 7 25, 2021

* Nằm ngửa

 Nhân loại “nằm ngửa” nghỉ ngơi,(*)
Còn dân Trung Quốc quên đời khổ đau.
Cả Trung Cộng đi về đâu?
“Nằm ngửa” suy ngẫm sắc màu nhân sinh!
Phong trào lan rộng vô tình?
Ảnh Internet.

(*) Sau phong trào Pháp Luân Công, ngày nay tại TQ. có phòng trào “nằm ngửa “, một hình thái bất tuân dân sự của những người thấp cổ bé miệng để phản đối chính phủ về những bất công cuộc đổi đời mà dân chúng đang bị hành hạ làm việc như súc vật mà điều kiện sống không hề được cải thiện!