Thứ Năm, tháng 7 22, 2021

* Ăn hàng

Ảnh Internet Quynhon.

 Cái thuở mười mươi mấy ai quên,
Loại xe lôi bán những đồ rim,
Ngó qua cũng đủ tuôn nước dãi,
Nuốt ừng một miếng ực đỡ ghiền.

Muốn cốc hay me hoặc ổi đây?
Ngọt chua chất đủ trên xe này,
Đến đây các cháu ta bán rẻ,
Lời rao thung thúc dục trẻ ngay.

Ôi lắm thứ ngon quá đi bay,
Đứa kia cái nọ … tôi thứ này,
Năm mười phút đã người một món.
Râm ran su suýt rảo biến đi!

Vào lớp thâm thò thụt có hay,
Cô giảng bài cô tự nghe đi,
Các em còn bận chưa hiểu được,
Mai trả bài cặp trứng tròn quay!

Cũng tại cái xe chết tiệt kia,
Cứ đem đồ hấp dẫn không kìa,
Thôi thôi mình phải chuyên tâm lại,
Kẻo phí ơn cha mẹ công thầy!