Thứ Sáu, tháng 7 23, 2021

* Tình mùa đông

 Sầu đông cây trụi lá,
Chịu trần truồng buồn trông,
Lạnh chi mà lạnh quá,
Rét buốt những tầng không…
Ảnh fb bxl 
Mùa đông không lạnh rét,
Ai biết gì mùa đông,
Cây khô không trụi lá,
Ai mong gì mùa xuân…

Ta đã … bao mùa đông,
Vẫn u mê chưa hiểu,
Trời đất cho mùa đông,
Cho muôn loài tình chung…

Sầu đông hay buồn đông,
Đừng ai dối gian lòng,
Lạnh hung là ấm dữ,
Hơi nung da thịt hồng…

Đến với nhau mùa đông,
Còn gì đâu giữ nữa,
Cho hết tình thủy chung,
Giữa cuộc đời mông lung!

Yêu nhau đi mùa đông,
Đốt cháy những lặng câm,
Nhận gì mình có được,
Yêu nhau đi ngập dòng…

Trách nhau chi mùa đông,
Dẫu ta chẳng tương phùng,
Nơi khoảng mờ nào đó,
Bởi duyên đâu phải lòng!