Thứ Ba, tháng 7 06, 2021

* Bình Định CoVid

 …đang ở Melbourne chẳng sợ chi,
Dịch đến rồi đi riết cũng lì,
Hơn một năm qua vờn với nó,
Miết rồi giãn cách thấy … hì hì!
Ảnh Nguyễn Kim Chức.
…mới nghe Bình Định có CoVid,
Lo lắng nào hơn nỗi lo này,
Quê hương xứ nẫu nghèo, thiếu thốn,
Delta (*) ác thế! Hận CoVid.

…nhìn ảnh trên Face.(**) bỗng nhớ nhà,
Bà con, bè bạn … tuýt đường xa,
Giờ lo tránh dịch vui sao nổi,
Cẩn thận nhiều nghen “chúng gần ta”.

…Vũ Hán CoVid biến thể nhiều,
Lây nhanh, nguy hiểm đến chết người,
Thờ ơ khinh thị đừng đừng nhé!
Né nó mình nên đững ra ngoài!

…trong nhà cũng vậy giữ cách ly,
Bảo vệ cho nhau khoảng cách đi,
Đề phòng người nhiễm người không biết,
An toàn trên hết ngại ngùng chi!

(*) Delta biến thể của CoVia 19 Vũ Hán-Trung Quốc!
(**)mạng xã hội Facebook.