Thứ Năm, tháng 7 08, 2021

* Tìm bạn cũ

 Qua Facebook tìm ra 
thêm nhiều bạn cũ,
Dẫu thời gian 
da sạm tóc bạc phơ,
Tay cầm ly miệng há hốc 
hô “dô”!
Nhưng chẳng muốn 
hớp rượu bia nào vô bụng.
Ảnh Nguyễn Hữu Thành 
Trên dưới 70 
qua luôn rồi thời tranh luận,
Giám đốc, giáo sư, 
chủ doanh nghiệp, nhà sư…
Còn gặp nhau 
nhờ liên lạc tin thư,
Cùng ôn cố như giữ gìn 
kho tàng quý giá!
Nhiều bạn đã vắng bóng lâu 
không còn ai nhớ,
Cuộc nhân sinh 
bạc bẽo khôn lường,
Chẳng ai trách ai 
đời sống vô thường,
Biết có đó và còn đây 
là vạn hạnh!
Mừng gặp nhau 
giây phút tuyệt vời lòng chạnh…
Trường còn kia 
thấy cô đã đâu rồi,
Câu chuyện bình thường 
nói để nói mà thôi,
Thương, yêu, nhớ,…
cũng buông rời chừng đã mỏi!
Có gì đâu đây 
không từng thay đổi,
Chỉ giúp tôi 
hiểu thấu tận tường?